ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» визначено кредитний рейтинг uaA

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу uaА ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (м. Київ) з прогнозом стабільний. Агентство також визначило рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» на рівні «5» (найвища надійність). Для визначення рейтингів агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» за 2007-2010 рр., а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рейтинг «5» – найвища надійність. Банк надійній, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладу дуже низька.

 

Фактори, що сприяють підвищенню кредитного рейтингу:

  • наявність підтримки з боку основного акціонера Credit Europe Bank NV, кошти якого формують 90% пасивів;
  • високі показники капіталізації та ліквідності;
  • наявність відносно дешевої ресурсної бази, що дає можливості підтримувати конкурентні позиції на фінансовому ринку;
  • прийнятні показники ефективності діяльності;
  • диверсифікація кредитного портфеля корпоративних клієнтів за видами економічної діяльності.

 

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • слабкі ринкові позиції банківської установи та низька диверсифікація джерел доходів;
  • схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що може негативно вплинути на ліквідність та капітал банку;
  • низька ділова активність та збереження складної ситуації в окремих галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та негативно впливає на фінансові показники банку.

 

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS та BLOOMBERG.

http://www.credit-rating.ua/ua/events/press-releases/12907/

 

Довідка: Агентство «Кредит-Рейтинг» працює на українському ринку з 2001 року і спеціалізується на присвоєнні кредитних рейтингів за національною шкалою. З початку своєї діяльності на українському ринку рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло 1134 кредитних рейтингу. У січні-лютому агентством
присвоєно 6 рейтингів, оновлено 24 рейтингу, призупинено 19 та відкликано 45 рейтингів. Станом на 01.03.2011 р. рейтинг-лист агентства включає 576 кредитних рейтингів: 414 - у корпоративному, 111 - у фінансовому та
51 - у муніципальному секторах.