Строковий вклад

Шановні клієнти,

Ми розуміємо, що сьогодні для Вас особливо важливими є стабільність та впевненість. Турбуючись про Ваші заощадження, ми пропонуємо депозитну програму, мета якої збереження та поступове примноження Ваших грошей. З нашими відсотками Ви зможете дозволити собі почуватися впевнено та спокійно, адже Ваші гроші працюватимуть задля Вашої фінансової незалежності. Наша Депозитна програма забезпечить Вам впевнене сьогодення та спокійне завтра. Головні переваги Депозитної програми АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» – надійність та стабільний прибуток, тож, робіть вибір на користь своїх заощаджень.

Умови Депозиту Стандартний

Умови Депозиту Прибутковий

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про можливі наслідки для Клієнта при розміщенні вкладу (депозиту) «Стандартний»/»Прибутковий» (далі – Вклад).

1.Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Дострокове повернення суми Вкладу або його частини за ініціативою клієнта не допускається.

Проценти (дохід), що нараховуються на Вклад, є об’єктом оподаткування. Банк виконує функції податкового агента Клієнта щодо оподаткування доходів Клієнта, отриманих за Договором банківського вкладу, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

Якщо Клієнт отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором банківського вкладу Банк та Клієнт несуть відповідальність згідно з умовами Договору банківського вкладу та з вимогами чинного законодавства України.

2.Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

Після закінчення строку вкладний (депозитний) рахунок клієнта закривається і сума Вкладу повертається на поточний рахунок Клієнта, вказаний у Договорі банківського вкладу.

3.Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Супутньою послугою Банку, необхідною для укладення Договору банківського вкладу, є відкриття поточного рахунку, яке здійснюється безкоштовно.

4.Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5.Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, повідомив на лінію взаємодії з клієнтами розміщену на сайті банку.

6. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Істотні характеристики Депозит Стандартний

Істотні характеристики Депозит Прибутковий

Порівняльна таблиця банківської послуги (Депозити)

Необхідні документи та умови відкриття депозитних вкладів

Переваги та можливі наслідки користування депозитним рахунком

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківських послуг

Інформація для ознайомлення Клієнтів про умови надання платіжних та інших послуг

 

До Вашої уваги строковий банківський вклад із виплатою відсотків наприкінці строку:

Строк

"Стандарт"

"Прибутковий"

  % річних % річних % річних % річних % річних % річних
  UAH USD EUR UAH USD EUR
від 7 днів 1.50% 0.10% 0.10% 1.75% 0.15% 0.15%
від 14 днів 2.00% 0.10% 0.10% 2.15% 0.15% 0.15%
від 21 дня 2.50% 0.10% 0.10% 2.70% 0.15% 0.15%
від 31 дня 3.00% 0.25% 0.10% 3.15% 0.35% 0.15%
від 61 дня 3.50% 0.50% 0.25% 3.75% 0.60% 0.35%
від 91 дня 3.75% 0.75% 0.50% 3.95% 0.85% 0.60%
від 181 дня 4.25% 1.00% 0.65% 4.45% 1.15% 0.75%
від 275 днів 4.50% 1.50% 0.85% 4.80% 1.75% 0.95%
366 – 732 днів 5.00% 1.75% 1.00% 5.25% 2.00% 1.15%
Мінімальна сума депозиту 2 500 300 250 100 000 10 000 10 000
Максимальна сума депозиту не обмежена не обмежена не обмежена не обмежена не обмежена не обмежена

Примірний (типовий) договір банківського вкладу

Ми раді запропонувати Вам приєднатися до числа наших клієнтів. Якщо Ви вже є клієнтом АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», якщо тільки збираєтеся ним стати, маєте питання або потребуєте додаткової інформації, будь ласка, завітайте до найближчого з наших відділень.

Банк може ініціювати зміни відсоткових ставок за депозитом.

 

 

Калькулятор