АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» та учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свідоцтво про реєстрацію банку у Реєстрі Банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 185. Дата реєстрації: 22 січня 2007 року. Реєстраційний номер 194.

Фонд створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року №996/98 та функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

З інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб можна ознайомитися у розділі "Вкладникам" офіційного вебсайту Фонду

 

РЕКВІЗИТИ ФОНДУ:

Місцезнаходження Фонду: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Гаряча лінія: 0 800 30 81 08 безкоштовно для абонентів по всій території України (зі стаціонарних телефонів), телефон 044-333-36-55 згідно з тарифами оператора зв'язку.

Адреса офіційного вебсайту Фонда: http://www.fg.gov.ua E-mail: fgvfo@fg.gov.ua

 

Інформація про суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банку, відшкодування коштів в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі-Закон) на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – 200 000 грн. (Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.2012 р. «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами»).

За приписами ч. 1 ст. 26 Закону, сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.

 Будь ласка, ознайомтеся з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

 Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

ЗАХИСТ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ

 

Перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, згідно зі статтею 26 Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (підрозділ «Вклади, які Фонд не відшкодовує»)

 

З 22 вересня 2012 набув чинності Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23 лютого 2012 року. Згідно з даним законом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банків, які є учасниками Фонду, відшкодування коштів за його вкладом у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленої на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки: 200 000 гривень. Відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженим Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування внесків фізичних осіб 09.08.2012 N 14.

 

Для отримання детальної інформації щодо порядку гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, ознайомтесь з інформаційною брошурою Про Фонд, його місію та візію, цінності та завдання тощо або звертайтесь до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Вищезазначену брошуру, розроблену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб можна знайти за посиланням в мережі Інтернет: http://www.fg.gov.ua/storage/files/informacijna-broshura-nasha-garantiya-vash-finansovij-spokij.pdf.

 

 

Також повідомляємо Вас, що на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет у розділі «Фінансова просвіта» у вільному доступі розміщено «Освітній курс з фінансової грамотності ФГВФО» за наступним посиланням http://www.fg.gov.ua/articles/41265-praktichniy-osvitniy-kurs-z-finansovoi-gramotnosti-vid-fondu-garantuvannya-vkladiv.html. Цей освітній курс був розроблений за підтримки експертів Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) і складається з двох модулів. Завдання першого модуля «Банківські продукти та послуги» - пояснити як працює фінансова система та банки зокрема. Пройшовши цей модуль, користувачі ознайомляться з перевагами обслуговування у банку, видами банківських рахунків та процедурою їх відкриття, юридичними правами та обов’язками споживачів банківських послуг. Другий модуль курсу присвячений системі гарантування вкладів фізичних осіб. Ознайомившись з ним, користувачі дізнаються, які вклади відшкодовуються Фондом, зрозуміють, які кроки необхідно зробити для того, щоб отримати гарантоване відшкодування коштів за вкладом у випадку, якщо банк стане неплатоспроможним. Матеріали курсу містять посилання на тексти відповідних статей законів. Після кожного модуля є тести для перевірки знань та пояснення використаних у матеріалах термінів.

 

В рамках проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб був виготовлений короткометражний відеоролик «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», метою якого є поширення серед громадськості (вкладників та потенційних вкладників) інформації про гарантії заощаджень в банках-учасниках Фонду гарантування. Посилання на відеоролики на YouTube каналі Фонду в мережі Інтернет: Відеоролики «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відеоролик «Руслана про заощадження».

Відеоролик «Ваші вклади в банку захищені».

Відеоролик «Пенсії, зарплата, стипендії в банку захищені».

Відеоролик «Твої гроші в банку під захистом Фонду».

Відеоролик «Наша гарантія – ваш фінансовий спокій!».

Відеоролик «Умови гарантування банківських вкладів»..

Відеоролик «Уважно читайте депозитний договір»..

Відеоролик «Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування»..

Відеоролик «Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів»..